Fractal

En preparació.

Un Fractal és una figura que pot ser espacial o plana, formada per components infinits. La seva principal característica és que la seva apariència i la manera en què es distribueix estadísticament no varia encara que se’n modifiqui l’escala. El matemàtic Benoît Mandelbrot (1924-2010) va ser el responsable de desenvolupar aquest concepte.

Folioscopi de 72 pàgines.

Comprar aquí