Taumàtrops

TAUMÀTROP

Del grec thauma (meravella) i tropos (gir), és un enginy òptic del precinema que consisteix en un disc il.lustrat per les dues bandes amb dibuixos que es complementen, i que en fer-ho girar ràpidament es pot veure la  imatge completa. Inventat als anys 20 del segle XIX, es va fer servir per a il.lustrar la persistència de la visió (aleshores anomenada persistència retiniana)